In haar recentste nieuwsbrief schrijven de liberalen om de uitbating van het strand grondig door elkaar te schudden. Eten verkopen op het strand, standplaatsen toekennen via een openbare aanbesteding, enzovoort. Al snel moesten de VLD-schepenen verklaren in de pers dat het maar om een persoonlijke visie ging van één lid. Is men dan echt te lui dat men niet eens de teksten van hun eigen publicaties naleest, of zit hier meer achter?

Voormalig schepen voor Concessies en Strand Jurgen Content: “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe men bij de VLD aan politiek doet. Een ballonnetje oplaten en kijken hoe het aanslaat en potentiële stemmen tellen: heeft men meer voor- of meer tegenstanders? Van een visie is geen sprake. Maar laat dit toch maar een waarschuwing zijn voor de stranduitbaters en voor de horeca op de dijk. Waar rook is, is vuur”

sp.a is niet te spreken over de VLD-ballonnetjes. “Ik heb destijds zowat de grootste veranderingen doorgevoerd op het strand: de quatro-loten ingevoerd, de afmetingen van de loten uniform vastgelegd, de strandindeling werd hertekend, et cetera. Dit alles zorgde er niet alleen voor dat het strand zoals die er vandaag bij ligt, er prachtig uitziet, maar tegelijk vonden we een –weliswaar broos- evenwicht tussen de strandbars en de horeca op de dijk”

Een voorstel om strandbars toe te laten om eten te verkopen, is als een slag in het gezicht van horeca-uitbaters op de dijk. Dan maar de strandloten per openbaar opbod aan de man brengen? Ook dat voorstel getuigt van weinig denkwerk ter zake. “Voor sp.a kan het niet dat in de huidige omstandigheden de strandloten per opbod zouden gesleten worden. De huidige uitbaters hebben jaren van enorme investeringen achter de rug en beginnen nu pas de return te zien. Badkarhouders worden ziek van de gedachte dat hun investering een maat voor niets zou zijn, want straks hebben ze mogelijks geen stuk strand meer om hun materiaal op te zetten. Ook het verkopen van eten is voor ons niet aan de orde. Er is een evenwicht tussen strand en dijk, laat het zo. De ‘baigneurs’ zouden trouwens in eigen voet schieten, mochten ze eten willen verkopen. Dan komt men in een gans andere wetgeving terecht. Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, extra normen en voorschriften, meer reglementering, nog meer investeringen en noem maar op”.

Voor sp.a is het broze maar bestaande evenwicht tussen strand en dijk van cruciaal belang. Dat VLD op hun ene blad pleit om de taks op de terrassen te verlagen, maar op een ander pagina wil toelaten dat men eten verkoopt op het strand moeten we zien in de verkiezingskoorts die begint te stijgen, Of beschouwt de Open VLD de Blankenbergenaars als goedgelovig kiesvee dat om het even wat slikt?.

Meer info

Jurgen Content,

Provincieraadslid, Schepen Blankenberge

Mob: 0478/72.98.83
 e-mail: jurgen.content@gmail.com