Vorige week organiseerde Freya Van den Bossche vorige week nog een studiedag over jeugdzorg. Ervaringsdeskundigen, mensen uit de jeugdzorg en experten uit binnen- en buitenland waren het over één ding roerend eens: jongeren opsluiten in een isoleercel helpt de jongeren niet vooruit, integendeel. Ook hulpverleners zoeken niet graag hun toevlucht tot zo’n drastische ingreep, helaas hebben ze vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen. Daarom moet het beleid zorgen dat er alternatieven voorhanden zijn.

“Jongeren kunnen ook tot rust komen in een aparte kamer, maar wel met een begeleider erbij. Met voldoende mensen en voldoende middelen zou het niet nodig zijn om jongeren te isoleren. Dan zou er tijd zijn om hen bij te staan en transparant met hen in dialoog te gaan.” sp.a zal in het Vlaams parlement een voorstel van indienen om een ban op eenzame opsluiting ter stemming voor te leggen aan alle partijen. “Laat iedereen nu maar kleur bekennen: willen we als samenleving écht opkomen voor jongeren in nood of niet? Het kan tenslotte iedereens kind overkomen”, aldus Freya Van den Bossche.

Vorige week organiseerde Freya Van den Bossche vorige week nog een studiedag over jeugdzorg. Ervaringsdeskundigen, mensen uit de jeugdzorg en experten uit binnen- en buitenland waren het over één ding roerend eens: jongeren opsluiten in een isoleercel helpt de jongeren niet vooruit, integendeel. Ook hulpverleners zoeken niet graag hun toevlucht tot zo’n drastische ingreep, helaas hebben ze vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen.

En er bestaan andere mogelijkheden, zo tonen voorbeelden uit binnen- en buitenland aan. “In Noorwegen is de isoleercel verboden. Daar zorgt men ervoor dat een jongere in noodsituaties weliswaar afgezonderd wordt van de anderen in de instelling, maar niet in een kille, angstaanjagende isoleercel. Wel in een rustgevende omgeving met een begeleider erbij. Zo kunnen ze praten en het kind tot rust helpen komen”, licht Freya Van den Bossche toe.

Het uitgangspunt moet zijn dat het kind in crisis er beter van wordt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat isolatie niet helpt, maar traumatiseert. “We hebben dus nood aan een andere kijk, aan een beleidsvisie die er rekening mee houdt dat isolatie geen oplossing is”, zegt Van den Bossche.

Ook hulpverleners staan achter een afbouw van de praktijk, al botsen zij vaak op de beperkingen van het huidige gebrek aan investeringen in de jeugdhulp. Met meer mensen en middelen zouden er andere oplossingen mogelijk zijn.

Freya Van den Bossche pleit er onomwonden voor om de praktijk op korte termijn te bannen. “In Noorwegen bestaat zo’n verbod al, en het werkt. Laten we dat voorbeeld volgen. Als samenleving moeten we er zijn voor alle kinderen, vóóral op crisismomenten. Wie wil nu dat zijn kind op zo’n moment juist met een extra trauma wordt opgezadeld?”