Op de ondernemingsraad heeft de directie van Bombardier de intentie geformuleerd om 160 werknemers te laten afvloeien in de Brugse vestiging. 

Tot onze grote spijt vernamen we deze morgen het nieuws van de ondernemingsraad van Bombardier. Deze dag is een zwarte dag voor Brugge. Bombardier is verbonden met Brugge en dus een symbool voor onze stad. Met deze beslissing worden 160 werknemers getroffen, maar eigenlijk ook 160 gezinnen. Het is duidelijk dat de directie met deze intentie tot afvloeiing het order van de NMBS voor nieuwe dubbeldektreinen zeer laag inschat. Daarnaast is er de grote onduidelijkheid die er nog steeds heerst over de bestelling van trams voor De Lijn.

Over beide orders vroegen de vakbonden en lokale politici, waaronder ikzelf, enkele maanden geleden al een snelle beslissing na de Europese ondernemingsraad. Ik blijf de roep om een snelle beslissing over de orders herhalen. Enkel dan kan Bombardier Brugge maximale kansen krijgen. De Vlaamse en federale regeringen moeten krachtdadig argumenteren tegen de intentieverklaring van Bombardier en erop toezien dat de orders worden gerespecteerd. Stad Brugge vraagt aan beide regeringen om tijdens de voorziene procedure van collectief ontslag alles op alles te zetten om de tewerkstelling in Brugge te verdedigen.

Klik hier voor artikel HLN