Enige tijd geleden kondigde ik het goedenieuws aan dat er een bankautomaat zou komen in Lissewege. Na watvoorbereidingswerk kan ik bevestigen, de bankautomaat komt er! De firmaG4S zal instaan voor het beheer van het toestel. De Stad zelf engageerde zichdoor het beschikbaar stellen van de ruimte aan de stedelijke basisschool."Een mooi voorbeeld van hoe we met verenigde krachten een oplossing kunnenbieden voor Lissewege", vertelt Mathijs Goderis. 

 "Een mooi voorbeeld van hoe we met verenigde krachten een oplossing kunnenbieden voor Lissewege!" - Mathijs Goderis

Sinds hetverdwijnen van het KBC-filiaal in Lissewege in september 2016, is er geenbankautomaat meer aanwezig in het dorp. “De meest nabije bankautomaatbevindt zich nu in Zeebrugge of Dudzele, wat voor veel handelaars en inwonersvan Lissewege een probleem vormt” zegt gemeenteraadslid MathijsGoderis die dit dossier van in het begin opvolgde. Naar aanleidingvan de sluiting van het KBC-kantoor hebben we een petitie georganiseerd bijverschillende handelaars in Lissewege waarmee we ruim 1200 handtekeningen ophaalden.Eind oktober kregen we een reactie van G4S, een private beveiligingsfirma dienu ook in zet op de uitbating van automaten. Vandaag keurde het college vanBurgemeester en schepenen dit dossier goed.

De firma G4Sis de enige firma in België die gespecialiseerd is in het plaatsen en beherenvan ATM-toestellen, die onafhankelijk zijn van financiële instellingen. Zijnemen dan ook de installatie, het onderhoud en het beheer van het ATM-toestelvolledig onder hun hoede. De kosten wordt door G4S doorgerekend aan de klantdoor bij elke transactie een klein bedrag aan te rekenen.

Ik wil het college van Burgemeester Renaat Landuyt en schepenen bedanken voor hun steun in dit dossier.

Na overlegmet dienst Onderwijs en de basisschool, is er gekozen om deze ATM-voorzieningte plaatsen in de berging van de Stedelijke Basisschool Ter Poorten in deStationsstraat 27, vlak aan het station en op een centrale plaats in het dorp.Er wordt voorgesteld om met een ‘through the wall model’ te werken. Deze isvanop straat toegankelijk. Dit betekent dat de volgende werken nodig zijn: Dedeur wordt vervangen door een beveiligde deur en het ATM-toestel wordt in debestaande raamopening geplaatst.  Dewerken die G4S zal uitvoeren zijn op hun eigen kosten. De werken die nodig zijnzodat de ruimte achter dit ATM-lokaal niet bereikbaar én functioneel blijft zalde Stad zelf uitvoeren. Deze zullen 3.146,00 euro kosten  incl. btw. Ik wil dan ook het college van Burgemeester Renaat Landuyt en schepenen bedanken voor hun steun in dit dossier.

Ik ben zeer tevreden en trots dat ik samen met de handelaars en de mensen van Lissewege hebkunnen bijdragen aan een oplossing. Het is een goede zaak voor de leefbaarheiden de levendigheid van Lissewege dat er opnieuw een bankautomaat is. We zullener alles aan doen op het automaat zo snel mogelijk operationeel te krijgen. 

Ik ben zeer tevreden en trots dat ik samen met de mensen van Lissewege heb kunnen bijdragen aan een oplossing.