Na de financiële crisis van 2008 die zijn een aantal afspraken gemaakt met de bankiers waardoor ze vandaag minder risico’s kunnen nemen en ook minder risicovolle producten aanbieden aan de consument. Een belangrijk gevolg daarvan is dat het rendement minder hoog is, maar dat is ook logisch aangezien het risico minder groot is. “Het is wel erg straf dat de banken dit nu zouden willen compenseren door het geld voor een tweede keer bij de gezinnen te halen door bankverrichtingen, leningen en diensten duurder te maken en kantoren te sluiten”, zegt Meryame Kitir. “Meer betalen voor minder diensten kan absoluut niet de bedoeling zijn.”

Meryame Kitir stelt zich dan ook de vraag wat dat nieuwe businessmodel voor de banken moet inhouden. “Een terugkeer naar risicovolle tradingactiviteiten of het opnieuw aanbieden van niet gepaste producten aan de consument, lijkt ons niet gewenst. Bovendien heeft dit model tijdens de bankencrisis aangetoond dat dit de banken net doet falen.”