De bankentaks levert meer op dan voorzien. "Geld dat de gewone spaarder kan ophoesten omdat banken de taks gewoon doorrekenen", aldus sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Hij betreurt dat het sp.a-voorstel om voortaan banken in plaats van spaarders te belasten vandaag weggestemd is in de Kamer door CD&V, Open VLD en N-VA.

Vanmorgen werd bekend dat de zogenaamde bankentaks meer zal opleveren dan aanvankelijk voorzien. De bankentaks kwam er na de bankencrisis. Het was een vondst van minster Reynders en zou het risicogedrag van banken aanpakken. "Maar al snel bleek dat het geen bankentaks maar een spaardertaks is", zegt Dirk Van der Maelen. "De taks wordt niet door de banken maar door de gewone spaarder betaald. Banken bevestigden immers dat ze de volledige taks doorrekenen aan de spaarders die na de crisis op veilig willen spelen en hun geld massaal op spaarboekjes deponeren."

Dit en de komende twee jaar gaat de taks naar schatting bijna 1,38 miljard euro opbrengen, in plaats van de oorspronkelijk geschatte 1,13 miljard euro. 75 miljoen euro extra dit jaar op en 250 miljoen euro in de komende drie jaar. Het kwart miljard euro extra aan taksen is een gevolg van de toename van de spaardeposito's bij de Belgische banken. Bij de invoering van de taks bedroegen die 260 miljard euro, intussen is dat bedrag opgelopen tot meer dan 310 miljard euro.

"Reynders zei dat hij de taks ging aanpassen, maar deed het niet. Amendementen op de wet om de banktaks aan te passen en de spaarder te ontzien, werden door de regering Leterme weggestemd", aldus Van der Maelen.

 "Dit bewijst nog eens onze fundamentele kritiek op deze bankentaks. Het was compleet fout van de regering om na de financiële crisis een bankentaks in te voeren op het spaargeld van de mensen. De gewone spaarder heeft geen enkele schuld aan de crisis. Bovendien stimuleert deze taks de banken om meer risicovolle producten te promoten, waarop de bankentaks niet geldt", aldus Van der Maelen.

sp.a diende daarom opnieuw een concreet voorstel in dat voorziet in een lagere bijdrage op de deposito's en een hogere bijdrage op het risicovolle gedrag van de banken. "Helaas moeten we vaststellen dat CD&V, Open VLD en N-VA dit voorstel niet steunen."

Van der Maelen reageert verontwaardigd: "De gewone spaarder is weer maar eens de dupe van de financiële crisis terwijl de banken weer massaal bonussen uitkeren en risico's nemen alsof er nooit iets aan de hand is geweest. Dat is de wereld op zijn kop."