Om een tweede financiële crisis te vermijden, mogen banken niet langer speculeren met eigen winstbejag als doel. Met de nieuwe bankenwet moeten banken hun zogenaamde “handel voor eigen rekening” afsplitsen. Iets waar sp.a maandenlang voor streed.

Een bank mag wel nog in aandelen en obligaties handelen, als de klant daar expliciet om vraagt. Maar de voorwaarden zijn streng. Zo mag de handelsportefeuille van een bank niet meer dan 15 procent van de totale middelen omvatten. Eind december bepaalde de regering dat die limiet tijdelijk met 2,5 procent overschreden mag worden. Maar dat percentage is sinds eind vorige week 1 procent geworden, zo besliste de regering.

“Zo is de bankenwet nog strenger dan voorzien en dat is top”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “De bankenwet kan niet streng genoeg zijn. Wij hebben daar altijd hard voor gevochten en gepleit. Ons labeur en onze standvastigheid in dit dossier hebben geloond. Het spaargeld van de mensen moet 100% veilig zijn.”