Mechelen heeft de Barcelona-norm voor voorschoolse kinderopvang bereikt. Dat zegt schepen Rita Janssens (sp.a), die van de creatie van bijkomende plaatsen een topprioriteit maakte.
Het betekent dat er voor elke drie kinderen jonger dan drie jaar één opvangplaats is. "Bij de start van deze coalitie zaten we op 30 procent. Ondanks de stijging van het aantal geboortes zijn we er met 33,7 procent - een jaar eerder dan de Barcelona-norm vooropstelt- in geslaagd om de norm te halen", stelt ze tevreden vast. In 2009 kwamen er 200 extra opvangplaatsen bij. "Op 1 jaar tijd realiseerden we zo 20 procent extra kinderopvangplaatsen." De stad realiseerde zelf een minicrèche in het Oud Moederhuis. Verder kende ze 320.000 euro aan premies toe aan 187 kinderopvanginitiatieven in de privésfeer. Voor 2010 is nog eens 250.000 euro aan subsidies voorzien alsook de opening van stedelijke initiatieven in de Leopoldstraat en het Klein Begijnhof.