“De politiek moet lessen trekken uit Wetteren, om soortgelijke rampen in de toekomst te vermijden”, zeggen Bart Van Malderen en Karin Temmerman. Hiermee opent sp.a het debat over het vervoer van gevaarlijke stoffen. “Wij pleiten voor vaste routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, liefst zo ver mogelijk van drukke woonwijken.”

Meer dan 100 buurtbewoners werden geëvacueerd na de giframp in Wetteren. Daar ontspoorde een goederentrein waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Ondertussen is iedereen weer naar huis gekeerd. “Nu is het tijd om het debat te openen over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Want die trafiek zal in de toekomst alleen maar toenemen”, legt Vlaams sp.a-fractieleider Bart Van Malderen uit. “Streven naar het verminderen van het aantal gevaarlijke transporten is in dat opzicht geen realistische optie en bovendien nefast voor de economie. Wel moeten we werken aan een geïntegreerd veiligheidsbeleid.”

Om dat beleid op te stellen moet eerst achterhaald worden welke manier van vervoeren de gevaarlijkste is en welke de veiligste. Het is belangrijk om de voordelen en de risico’s van het spoor te kennen. Daarnaast moeten we nadenken over de mogelijkheden van waterwegen, die meestal verder weg liggen van woonkernen, en van pijpleidingstraten. “Tot op heden ontbreekt die kennis. Na het verzamelen van die informatie, kan het handig zijn na te denken over manieren om bepaalde goederen op een andere manier te vervoeren dan nu vaak gebeurt”, zegt kamerfractieleider Karin Temmerman.

“Wij ijveren voor een basisnet voor het vervoer van gevaarlijk transport”, leggen Van Malderen en Temmerman uit. “In Nederland is er bijvoorbeeld een basisnet dat per vervoerstraject de maximale risico’s berekent die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Naar de Belgische situatie vertaald zouden dat vaste routes voor treinen en vrachtwagens zijn. En het liefst zo ver mogelijk verwijderd van drukke en dichte woonwijken. Ook de hulpdiensten zoals de brandweer halen voordeel uit dat systeem. Want het gebied waar mogelijk een ongeluk plaatsvindt, is vooraf gescreend en elk risico werd in kaart gebracht.”