Voor uw stem, voor uw steun. We hebben een resultaat neergezet dat beter is dan de peilingen voorspeld hebben. Onze duizenden militanten hebben ons in de laatste week vooruit gestuwd. Ze hebben gezorgd voor een inhaalbeweging. Ook onze kiezers wil ik bedanken. Ze hebben met zowel hun hart als verstand voor ons gestemd.

"Op dit elan moeten we nu dus verder gaan. Maar het is ook geen resultaat dat aanzet tot feestvreugde."

"De verkiezingsstrijd is gestreden. Onze partij heeft nu intern nood aan rust. Extern aan kracht en duidelijkheid. De voorbije twee jaar waren geen gemakkelijke jaren voor onze partij. Federaal kozen we voor de oppositie, Vlaams zaten we in de regering. Maar dit resultaat moet een aanzet tot die kracht en duidelijkheid zijn."

"Vlaanderen heeft nood aan een krachtige reactie op de sociaal-economische crisis, aan stevige solidariteit, investeringen in jobs, betrouwbare banken en economie van de toekomst. We geloven niet dat die doelstellingen zonder sp.a bereikt kunnen worden. Maar we zijn niet aan zet. We zullen hoe dan ook morgen een grondige discussie hebben over de vraag of sp.a, als zij gevraagd wordt, voor een nieuwe regeringsdeelname beschikbaar is."

"Het is nu tien jaar geleden, in 1999, dat sp.a alleen, dat wil zeggen zonder kartelpartner, opkwam. Onze partij haalde toen 14,8 procent van de stemmen. Nu staan we 10 jaar verder. Met een score van ongeveer 15 procent staan we terug op het punt waar we 10 jaar geleden stonden."

"Vandaag is mijn overtuiging als socialist sterker dan ooit. Meer dan ooit moeten wij opkomen voor gewone mensen, voor gewone dromen. We laten ons niet doen. Zoals na 1999 de overwinning van 2003 kwam, zullen wij ook nu terugkomen."