“Ik kan begrijpen dat het ongemakkelijk aanvoelt om in het straatbeeld geconfronteerd te worden met armoede. Daarom wil burgemeester Somers bedelaars en daklozen weg uit de Mechelse straten.  Maar daarmee verdwijnt de armoede niet uit onze stad.” benadrukt OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a)

Op dit ogenblik leven 15.374 Mechelaars van een laag inkomen. Meer dan 18% van de inwoners heeft met andere woorden grote moeite om de eindjes aan mekaar te knopen en het aandeel neemt in onze stad jaarlijks toe. 

Recent bereikte onze stad ook  een historisch record van 1.139 Mechelaars die beroep moeten doen op een leefloon. Nog nooit werd in onze stad zoveel rechthebbenden geregistreerd. En ook het aantal jongeren die aankloppen bij het OCMW blijft stijgen.  Als je weet dat het leefloon voor een alleenstaande 867,40€ bedraagt, dan merk je  dat dit bedrag nog meer dan 200€ onder de Europese armoedegrens ligt.

Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan mekaar te knopen, zegt Indrani Muyldermans (sp.a).  Vooral betaalbaar wonen ervaren velen als een probleem, maar ook de stijgende facturen voor water en energie en allerhande administratieve kosten wegen zwaar door op het persoonlijk budget van Mechelaars. Dit los je niet op door symptoombestrijding of symbolische boetes. Wel door een doortastend armoedebeleid uit te tekenen.

De stad Kortrijk heeft bijvoorbeeld net het omkeerde gedaan en armoede veel meer ‘in the picture’ gezet. Daar kijkt men niet alleen naar wat er vanop de straten zichtbaar is of wil men problemen wegmoffelen, maar zet het stadsbestuur ten volle in op begeleiding en ondersteuning van mensen in armoede op alle levensaspecten.

Tot slot, dat er criminelen bovendien misbruik maken van de kwetsbaarheid van mensen is schandalig en schrijnend. Dit moet strafrechtelijk worden aangepakt.  Maar ik ken ook Mechelaars die al hun schroom hebben laten varen en om hulp bedelen uit pure noodzaak of afzakken naar grote steden om meer in de anonimiteit beroep te doen op een breder aanbod aan overlevingshulp. Als er een plan komt om bedelaars uit het straatbeeld te halen, zorg dan eerst voor een straf beleid om armoede te verminderen zodat bedelen niet nodig is.