Zes op zeven rusthuisbewoners komen niet toe met hun pensioen om de factuur te betalen. Verplicht zijn om te bedelen bij je kinderen op je oude dag is onaanvaardbaar. sp.a pakt het aan.

Uit een enquête van het Socialistisch ziekenfonds blijkt dat amper één oudere op zeven met zijn pensioen de rusthuisfactuur kan betalen. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de hoge rusthuisfactuur een reden is om een noodzakelijke opname uit te stellen. Slechts bij een beperkt aantal bewoners (14 procent) volstaat het pensioen om de factuur te betalen. De anderen moesten hun spaargeld aanspreken, hun huis verkopen of verhuren, of bij hun kinderen aankloppen.

“Je houdt het niet voor mogelijk, maar na een leven hard werken hebben veel ouderen geldzorgen en moeten ze gaan bedelen bij hun kinderen”, stelt Caroline Gennez vast. “Dat aanvaarden wij niet. Daarom is de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur een van de belangrijkste punten bij de komende verkiezingen”, zegt sp.a-voorzitter Caroline Gennez. “Voor ons mag de rusthuisfactuur nooit hoger zijn dan het pensioen. Dat kan door de pensioenen te verhogen. Zo willen we dat iedereen op termijn zeventig procent van zijn laatste inkomen krijgt. Verder willen we de zorg- en de woonkost van elkaar scheiden. Voor het wonen willen we sociale tarieven invoeren en voor de zorgkosten pleiten we voor een maximumfactuur.”

Peter Vanvelthoven wijst er op dat sp.a nog andere voorstellen heeft waar senioren beter van worden. “Want natuurlijk staan niet alle ouderen te springen om naar een rusthuis te gaan. Daarom willen we hen zo lang mogelijk laten thuis wonen. We pleiten voor meer thuiszorg. We hebben er met de maximumfactuur in de zorg al voor gezorgd dat zorg nooit te duur wordt, maar er is nog werk aan de winkel. De onredelijke supplementen die dokters in ziekenhuizen aanrekenen, willen we aanpakken. Maar ook aan de verdubbeling tot zelfs verdriedubbeling van de premies voor de hospitalisatieverzekeringen willen we paal en perk stellen”, besluit Peter Vanvelthoven.