Sp.a blijft ervan overtuigd dat er in Vlaanderen en Limburg geen natuur meer verloren mag gaan. Limburg moet haar volle verantwoordelijkheid nemen als groene long voor de huidige en de toekomstige generaties. Als er al een boom verloren moet gaan, dan moeten er bij wijze van spreken twee in de plaats komen. Dat geldt overigens voor heel Vlaanderen. Tegelijk wil sp.a ook impulsen geven voor duurzame werkgelegenheid en welvaartsgroei, in heel Vlaanderen maar zeker ook in een provincie de recent getroffen is door een aantal bedrijfssluitingen met grote gevolgen voor de werkgelegenheid. “De zoektocht naar een gezond evenwicht tussen ecologie en economie, tussen groen en groei, is een uitdaging waar er misschien geen pasklare antwoorden voor bestaan, maar die we als maatschappij ten volle moeten durven opnemen”, vindt Rob Beenders. “Je bouwt geen ecologisch paradijs op een economisch kerkhof, maar je bouwt ook geen welvarende samenleving zonder een aangename, groene leefomgeving.” Het spanningsveld werd de afgelopen weken nog eens op scherp gesteld in het dossier-Essers, waar de uitbreiding van een transportbedrijf dat voor veel jobs zorgt ten koste dreigt te gaan van 1,2 hectare bos. Tal van organisaties en prominente Vlaamse opiniemakers gaven hun mening over dit complexe dossier.

“Vandaag is het tijd voor dialoog”, zegt Beenders. “De zaak zit muurvast en die situatie leidt nergens toe. De natuur blijft bedreigd, de broodnodige nieuwe jobs zijn er niet en straks staan misschien zelfs de bestaande jobs op de helling. De minister verzuimt haar verantwoordelijkheid te nemen en riskeert zo verantwoordelijk te worden voor een ecologisch én economisch kerkhof.”

Beenders roept minister Schauvliege daarom op om te kiezen voor het gezond verstand en de dialoog. “Joke Schauvliege moet in de lopende procedure een topoverleg organiseren met alle betrokken actoren: het bedrijf in kwestie, de natuurbewegingen, de vakbonden en de lokale overheden om tot een gedragen oplossing te komen die natuur en jobs met elkaar verzoent. Dat is perfect mogelijk. De starre houding die de minister vandaag aanhoudt, biedt geen enkel perspectief tot oplossingen. Integendeel, zowel de groei als het groen dreigen onmogelijk te worden.” Beenders betreurt het dat Schauvliege de kop in het zand blijft steken.