Schepen van Openbare werken Johan Servé : “Van zodra wij de melding kregen dat er zeer slechte, ik zou zeggen beperkte zichtbaarheid was hebben we Eandis gecontacteerd. Deze is op zijn beurt de toestand gaan bekijken en stelde voor om de 2 armaturen van 100 Watt te vervangen door 2 armaturen van 150W. Door deze aanpassing zal er uiteraard meer licht zijn maar ook meer verbruik. Maar de veiligheid primeert.”

Deze aanpassingen zullen eerstdaags gebeuren waarna dit zal geëvalueerd worden.

“We zullen bekijken of deze maatregel voldoende is als de nieuwe wegenis zal aangelegd worden. Op dit ogenblik zijn er zebrapaden rond het rondpunt aan het zwembad. Bij de aanleg van de wegenis bij ontsluiting van de nieuwe parking Nederhem komen er daar 2 zebrapaden bij.

"Zeker één daarvan zal van verkeerslichten voorzien worden.” verduidelijkt de schepen nog.