We moeten mensen met een leefloon helpen in de zoektocht naar een echte job, in plaats van ze de ene week de straat te laten vegen en de week erna iets anders te laten doen." Dat zegt sp.a- fractieleidster Karin Temmerman in een reactie op de voorstellen van de Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “Mensen met een leefloon hebben een duidelijk plan naar werk nodig.”

“Ons uiteindelijke doel is dat mensen zelfstandig in het leven kunnen staan zonder hulp van het OCMW. Daarom is het essentieel dat we investeren in de specifieke talenten van mensen”, zegt Karin Temmerman. “Ik heb liever dat mensen met een leefloon een cursus Nederlands volgen, of dat ze in een sociaal restaurant of fietshersteldienst nuttige werkervaring opdoen. Dat werkt veel beter dan ze zomaar te verplichten de ene week de straat te laten vegen en de week erna iets anders te laten doen. Mensen met een leefloon moet je begeleiden naar een echte job. Dat komt niet alleen leefloners ten goede, maar ook de hele samenleving.”

“Het is trouwens een groot misverstand te denken dat je voor een leefloon niets hoeft te doen.  Wij willen dat iedereen met een leefloon verplicht een plan naar werk volgt. Nu is dat alleen zo voor jongeren en niet voor 25-plussers. Elk talent van elke leefloner moet versterkt worden en daarom willen we de wet aanpassen: voor elk talent een intensieve begeleiding op de reguliere arbeidsmarkt, in de sociale economie, via een opleiding en/of in het vrijwilligerswerk. Zo’n plan is een contract met rechten én plichten. Het recht op begeleiding naar werk tegenover de plicht om het plan te volgen.”

“In de praktijk zetten nu al veel lokale OCMW’s in op die intensieve begeleiding naar werk.  Steden zoals Oostende, Hasselt of Gent zetten sterke resultaten neer voor professionele activering van mensen met een leefloon. In functie van ons verkiezingsprogramma organiseert sp.a binnenkort trouwens een studiedag om deze best practices op lokaal niveau te bundelen. Uit die concrete voorbeelden blijkt dat een intensieve begeleiding naar werk het enige is dat werkt.”