Zaterdag werd het begraafpark Essen-Hoek officieel ingehuldigd.

De begraafplaats Hoek kampte met een nijpend plaatsgebrek. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat destijds werd opgesteld om de aanleg van een nieuwe begraafplaats te realiseren was bovendien vernietigd door de Raad van State.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en begraafplaatsen (sp.a): “Al snel zijn we met verschillende diensten en mensen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken.  Bijzonder aandachtspunt bij dit project was de grondwaterproblematiek, die veel onderzoek, metingen en bijkomende investeringen vergde.  Vandaag is het zeker een gelaagd project. De herinrichting én de uitbreiding van de begraafplaats mogen er best zijn.

Met de kerkfabriek Sint-Pieter, die eigenaar is van de grond, werd een erfpacht voor 99 jaar afgesloten.  Daardoor kon niet alleen de herinrichting en de zo noodzakelijke uitbreiding van deze begraafplaats worden verwezenlijkt, maar is het op Essen-Hoek nu eindelijk ook mogelijk om grafconcessies te verlenen.

Deze herinrichting maakt het niet alleen mogelijk dat er ook in de toekomst te garanderen dat er voldoende ruimte is om in deze wijk te begraven.  Naast alle andere vormen van ter aarde bestelling, zoals urnengraven, asverstrooiïng en columbarium, zullen ook nieuwere en meer duurzame vormen van begraven zoals composteerbare urnen er mogelijk worden.

Respectvol afscheid nemen, overledenen eervol gedenken, een stilteplaats, een locatie waar men tot rust kan komen….  De omvorming en vergroening van deze begraafplaats naar begraafpark zullen hiertoe zeker bijdragen. En het geeft dan ook veel voldoening en het is hartverwarmend dat mensen hier op een goede en ingetogen manier afscheid zullen kunnen nemen van hun overledenen.

Dit begraafpark ligt in het centrum van Hoek en is ook zichtbepalend voor deze wijk. En dat zal het binnen enkele jaren –als de nieuwe aanplant meer volgroeid zal zijn- nog meer worden. 

De begraafplaats Hoek is de eerste in onze gemeente die volledig werd heringericht.  Ze werd ook volledig toegankelijk gemaakt voor andersvaliden en het gebruik van pesticiden voor het onderhoud werd volledig gebannen.  Ook de andere zullen op termijn worden aangepakt.  Zo volgt later dit jaar de begraafplaats Essen-Centrum en begin volgend jaar Wildert. 

Hoek is ook de eerste begraafplaats waar een aantal nieuwe initiatieven zijn gebundeld.

Voor ouders die hun ongeboren kind verloren, is er op vraag van de gemeenteraad een sterrenboom geplant, waarbij men een gratis naamplaatje kan voorzien.

Voor het gebruiksgemak bij het onderhoud van de graven werd er een gieterbar voorzien met muntsloten.

En tot slot, reeds vele jaren was sp.a vragende partij voor de realisatie van een neutrale afscheidsruimte.  Schepen Helmut Jaspers (sp.a): “Van in het begin werd bij de opmaak van de herinrichtingsplannen op iedere begraafplaats een mooi, ingetogen en modern afscheidspaviljoen voorzien. Geschikt voor elke geloofsovertuiging en mooi ingepast in de omgeving. Het eerste afscheidspaviljoen werd zaterdag jongstleden ingehuldigd op de begraafplaats Essen-Hoek. Ook die in Essen-Centrum en op de begraafplaats van Wildert zijn intussen zo goed als klaar”.  Het is een geslaagd ontwerp van architect Bart Van Loon.  Bedoeling is dat er in de toekomst ook op de overige begraafplaatsen een dergelijk afscheidspaviljoen komt”.

Dit uitgebreid en heringericht begraafpark op Hoek zal een stilteplaats zijn, waar mensen niet alleen op een serene manier afscheid zullen kunnen nemen van hun dierbaren, maar waar bewoners ook in alle rust en vrede zullen kunnen stilstaan en terugdenken, kunnen rouwen en hun geliefden gedenken.