Door de aankoop van het perceel op de hoek van de Nachtegaalstraat kan de begraafplaats met ongeveer 10 are uitgebreid worden. De ontwerper zal als opdracht meekrijgen om deze uitbreiding zo efficiënt mogelijk in te vullen. In ieder geval zal de inrit verplaatst worden naar een veilige locatie langs de Nachtegaalstraat. Er zullen ook enkele parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd worden.

Bijkomende ruimte en herinrichting

Schepen van begraafplaatsen Mario Vrancken: “Het is al lang onze zorg om bijkomende ruimte te creëren op deze begraafplaats. In dat kader hebben wij  in samenspraak met de nabestaanden al verschillende oude graven opgeruimd. Op die manier ontstond er een ruimte voor een urnenbegraafplaats. Dit was alvast een eerste stap. Tegelijk waren de onderhandelingen bezig voor de innemingen in verband met de aanleg van fietspaden langs de Meldertsebaan. Toen vorig jaar de onderhandelaar van het agentschap Wegen en Verkeer ons kwam vragen of de gemeente geen interesse had om het resterende deel van het handelscomplex “De Graal” te kopen werd de link naar de uitbreiding van de aangrenzende begraafplaats snel gelegd. Het Lummense schepencollege was unaniem overtuigd dat we moesten gebruik maken van deze opportuniteit. Momenteel wordt een ontwerper gezocht om een voorstel te doen  voor de uitbreiding en herinrichting.”

Opdracht van de ontwerper

“Door de aankoop van het perceel op de hoek van de Nachtegaalstraat kan de begraafplaats met ongeveer 10 are uitgebreid worden. De ontwerper zal als opdracht meekrijgen om deze uitbreiding zo efficiënt mogelijk in te vullen. In ieder geval zal de inrit verplaatst worden naar een veilige locatie langs de Nachtegaalstraat. Er zullen ook enkele parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd worden. De bestaande kapel wil het gemeentebestuur zeker behouden en het lijkt logisch dat alle facilitaire voorzieningen een plaats krijgen in deze zone. Het installeren van een toilet is bij deze gelegenheid zeker het overwegen waard. Uiteraard zal de ontwerper zich ook moeten buigen over een aantal vragen. Het gemeentebestuur verwacht van hem een duidelijk advies over het eventuele  behoud van de bestaande muur en de monumentale treurbeuken. De grootste uitdaging is zeker de omvorming naar een onderhoudsvriendelijke en duurzame begraafplaats.”, aldus Mario Vrancken.

Uitvoering 2018

Het ontwerp zal dit jaar afgerond moeten worden en de nodige kredieten voor de uitvoering van de werken worden ingeschreven in het meerjarenplan voor het werkjaar 2018.