‘Begrijpelijk dat schooldirecteurs er zo snel de brui aan geven’ zegt @steve_vdb

De voorbije twee schooljaren zijn in het basisonderwijs 2000 nieuwe directeurs begonnen. Ze vervingen vaak collega’s die de druk niet aankonden. Oud-directeur Steve Vandenberghe (SP.A) luidt de alarmbel.

1. Hoe groot is het probleem?

In een scholengroep die ik goed ken, zijn dit schooljaar al twee directeurs van het middelbaar onderwijs uitgevallen; twee directeurs van een basisschool hebben aangegeven dat ze het niet meer aankunnen. Een groep Vlaamse schooldirecteurs is een actie begonnen waarbij ze zich één dag per maand ziek

melden. Ik steun die actie niet, maar begrijp hun frustraties wel. Directeurs geven er almaar sneller de brui aan. En terugkeren naar de klas kan niet altijd, want als leraar zijn ze vaak vervangen.

2. Hoe komt dat?

Directeurs zijn het manusje-van-alles – ik ken er zelfs die zich moeten bezighouden met het vervoer van de kinderen van school naar huis. Een directeur van een kleine school is dat ook maar voor zestien uur per week: hij of zij moet daarnaast nog acht uur lesgeven. Terwijl het directeurschap van een basisschool toch minstens een fulltimejob moet zijn.

3. Ziet u een oplossing?

Er moet meer opleiding en begeleiding komen. Ik was leerkracht in het vijfde leerjaar, en ben van de ene dag op deandere directeur geworden. Er moet ook meer samengewerkt worden, zodat directeurs taken voor verschillende scholen onder elkaar kunnen verdelen. Maar vandaag is er zelfs geen beleid om dat mogelijk te maken.

4. Wat moet de kerntaak van een directeur dan wel zijn?

Zijn pedagogische taak. Hij moet voor zijn school een programma uitwerken dat over alle leerjaren heen loopt, en bij deuitvoering ervan moet hij zijn leerkrachten coachen. Daarmee kon ik me als directeur minder dan 20 procent van mijn tijd bezighouden, terwijl directeurs vooral daarop door de inspectie worden afgerekend.

5. Bent u zelf uitgevallen door vermoeidheid?

Nee, ik ben gestopt toen ik Vlaams Parlementslid werd. Het lukte mij wel om alles te combineren, maar ik moet toegeven: na tien jaar was ik uitgeblust. Ik ben ook burgemeester: als ik zie hoeveel ondersteunende diensten ik hier heb, is het ongelooflijk dat een schooldirecteur het allemaal zelf moet doen. Uiteindelijk heeft dat in de eerste plaats als gevolg dat deleerlingen slechter onderwijs krijgen. Zij zijn de dupe, terwijl zij het toch zijn voor wie we het allemaal doen.