Collega-schepen Rita Janssens gaf vandaag  een persconferentie over de begroting van haar bevoegdheden: kinderopvang, personen met een handicap, gepensioneerden.

Kinderopvang
Het is duidelijk dat er in onze stad, zoals bijna overal in Vlaanderen, een ernstig tekort is aan opvangplaatsen. Voor mij als schepen is het van bijkomstig belang onder welke vorm we bijkomende plaatsen moeten realiseren. Ik denk dat dit eigenlijk best gebeurt door zoveel mogelijk actoren: gesubsidieerde kinderopvang door erkende kinderdagverblijven die uitgebaat worden door organisaties uit het maatschappelijke middenveld, zelfstandige onthaalouders, minicrèches en stedelijke kinderkribben.

Voor mij heeft dit weinig te maken met ideologie. Zoals een bekend Chinees politieker ooit zei: “Het kan me niet schelen of een kat wit is of zwart; als ze maar muizen vangt”. Ik vind dat het onze hoofddoelstelling moet blijven om de wachtlijsten in de sector zo vlug mogelijk weg te werken en alle Mechelse ouders een kwalitatief hoogstaande kinderopvang aan te bieden.

We hebben op de buitengewone dienst van de begroting een bedrag van 400.000 euro gereserveerd om te investeren in infrastructuur voor kinderopvang. We sluiten niet uit dat we dit bedrag of een gedeelte ervan in een soort publiekprivaat samenwerkingsverband investeren; waarbij dan ook via andere kanalen bijkomende financiële middelen kunnen gevonden worden.

Het belangrijkste is dat het structurele tekort van ongeveer 200 plaatsen in de kinderopvang zo snel mogelijk wordt weggewerkt.

Op heel korte termijn maken we ook nog eens 35.000 euro vrij voor 10 plaatsen in de buurtgerichte kinderopvang in de voormalige SITO. Die 35.000 euro is een éénmalige uitgave nodig om de accommodatie aan te passen. Voor het overige werven we daar personeel voor aan dat gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin.

Eén en ander belet dus ook niet dat we willen nagaan hoe we individuele onthaalouders kunnen helpen met raad en ondersteuning op diverse vlakken.

Daarnaast gaan we ook proberen de Mechelse bedrijven warm te maken om mee te stappen in een PPS-verhaal voor het opstarten van een crèche en zal ook gepraat worden met de NMBS over de mogelijke inplanting van een crèche in de stationsomgeving.

Kerkhoven
Er zijn aanzienlijke bedragen uitgetrokken om onze kerkhoven te verfraaien, vooral het hoofdkerkhof zal geleidelijk aan de allures van een parkomgeving krijgen. Er komen schuilhokjes op de begraafplaatsen en er wordt een definitief einde gemaakt aan de te kleine aula op het kerkhof. Op vele begrafenissen van overtuigde vrijzinnigen moesten familieleden, vrienden en kennissen tot nu toe vaak in regen en wind de rouwplechtigheden bijwonen. De capaciteit van de aula wordt van 97 naar 325 plaatsen uitgebreid en ook het funerarium en het columbarium worden vergroot.

Senioren en personen met een handicap
In de begroting is 20.000 euro voorzien voor een studie naar de behoeften van de Mechelse senioren. In een eerste overleg met afgevaardigden van de seniorenadviesraad werd al duidelijk dat er in Mechelen nood is aan een ontmoetingscentrum voor senioren, personen met een handicap en verenigingen. Een plek waar je terecht moet kunnen voor een goede babbel, een kop koffie aan democratische prijzen en waar je gratis kranten en tijdschriften kan inzien. Het voorziene bedrag kan al aangewend worden om daarvoor de nodige voorstudies te doen nadat een geschikte locatie is gevonden.

Door diverse verschuivingen in de begroting - op sommige begrotingsposten werden voorheen elk jaar bedragen voorzien die nooit opgenomen werden - zal er in de praktijk nu meer geld zijn voor meer initiatieven, zowel voor oude als voor jonge senioren en voor personen met een handicap. Het volledige ouderenbeleidsplan kan nu ook uitgevoerd worden met sportdagen en elk jaar een gezondheidsproject.

Voor meer info kan u terecht bij:
Kabinet schepen Rita Janssens, tel. 015/29 76 16 of kabinet.janssens@mechelen.be