Het Rekenhof heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd dat de investering in Oosterweel wél in de begroting moet. Minister van Begroting Tommelein heeft de kritische tussenkomsten van sp.a daarover altijd afgewimpeld. Gisteren nog beweerde minister-president Bourgeois in het parlement - nota bene in het debat over zijn beleidsverklaring en zijn begroting - dat de Vlaamse regering daarover onderhandelt met de Europese Commissie.

De uitspraken van mevrouw Thyssen staan haaks op de verklaringen van de minister-president. ‘Zij zegt dat de investeringen in de begroting moeten en dat daarover geen gesprekken lopen met de Vlaamse regering. Ze spreekt Bourgeois dus regelrecht tegen. Ik eis dat de minister-president daarover opheldering brengt’, zegt Vandenbroucke.

Als het inderdaad zo is dat Oosterweel en de nieuwe manier van ziekenhuisfinanciering niet buiten maar binnen de Vlaamse begroting thuishoren, dan is het begrotingsevenwicht van de Vlaamse regering een fabeltje. ‘Er kunnen goede redenen zijn om het evenwicht tijdelijk los te laten’, besluit Vandenbroucke, ‘maar wees daar dan eerlijk over en maak de bevolking niet wijs dat uw boekhouding op orde is. Dit is een zoveelste staaltje onbehoorlijk bestuur vanwege de Vlaamse regering-Bourgeois.’