De Europese Commissie raamt het Belgische tekort voor dit jaar op 3 procent. “Niet alleen wij hebben dat voorspeld. Ook onafhankelijke instanties als het Planbureau en het Rekenhof zeggen al geruime tijd dat de regering de inkomsten veel te hoog inschat. Toch slaat ze die adviezen telkens weer in de wind, haalt ze uit naar de federale regering”, aldus Karin Temmerman.

Karin Temmerman wijst erop dat er nominaal geen verbetering merkbaar is: “Het tekort is even groot als bij de start van deze regering. Bij de begrotingsopmaak 2016 beloofden ze een saldo van 2,1 procent. Dat is nu geraamd op 3,03 procent. En de regering moest voor structurele verbetering zorgen van 0,6 procent en het is een verslechtering geworden van 0,1. Waar is dat geld van de mensen eigenlijk naartoe?”