Enkele voorbeelden uit het financieel 'blunderboek' van N-VA, Open VLD en CD&V:

OCMW
In Boom leeft 1 op 3 kinderen in (kans)armoede. Wat doet dit bestuur? Het laat het OCMW vervroegd leningen terugbetalen, met geld dat diende voor de werkingsmiddelen. Daarenboven verlaagde het de dotatie met liefst 150.000 euro per jaar.
Het uitdelen van 1€ maaltijden is een liefdadigheidspleister op de wonde. Dit bestuur zet onze maatschappij 100 jaar terug in de tijd!

Water
Het water staat nu al aan de lippen van de mensen. Dat water werd onder dit bestuur trouwens onbetamelijk duur.

Bomenaars zijn geen citroenen

Dit bestuur vraagt reeds 4 jaar op rij 3 miljoen € extra inspanningen van de burger. En men blijft maar zoeken naar extra belastingen en retributies.

Dit moet stoppen!

In mei verspreidt Boom één via haar nieuwsbrief en op de website een uitgebreid dossier over hoe dit bestuur met uw centen speelt.