Volgens sp.a blijkt uit de begrotingsdiscussie dat de regering haar non-beleid van 500 dagen gewoon voortzet. "De regeringspartijen blijven kibbelen en van mening verschillen om uiteindelijk geen beleid te voeren", zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez.

Gennez stelt vast dat de regering compleet geblokkeerd is. "Ze kibbelt zelfs over het fundamentele uitgangsprincipe van een begroting: moet ze in evenwicht zijn of niet? Niet alleen tussen de regeringspartijen is hierover discussie, binnen de CD&V verschillen partijvoorzitter en fractieleider van mening", zegt de partijvoorzitster, die voorts noteert dat de regering over belangrijke dossiers zoals asiel en migratie of de verhoging van de koopkracht eens te meer geen antwoorden biedt.

Gennez wijst erop dat het al duidelijk was dat de begroting dit jaar - "door de fictieve begrotingscontrole" - een tekort zal tellen van 1 miljard euro. "En in tegenstelling to t de afspraken zal de begroting 2009 geen overschot boeken".

De Vlaamse socialisten roepen premier Leterme op "deze schandalige manier van werken te stoppen en gewoon zijn werk te doen". "Stop het gekibbel, neem echte beslissingen, en laat de regering daar als groep verantwoordelijkheid voor nemen. De mensen zijn al een pak van hun geld kwijt door de Fortisbeslissing. Laat het daarbij blijven. Zoniet glijden we economisch snel verder af en komen de pensioenen in de toekomst in gevaar", besluit Gennez.