"Hier en daar worden kleine stappen vooruit gezet, maar een overtuigend traject naar de hooggestemde doelstellingen van de Visienota 2050 van Minister-President Bourgeois zit er duidelijk nog niet in.

Het blijft bijvoorbeeld oorverdovend stil rond de herhaalde beloften over extra investeringen in Welzijn. De noden in de jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg zijn nochtans even enorm als ze acuut zijn. De investeringsbeslissingen waar de regering Bourgeois nu mee zwaait, manifesteren zich doorgaans druppelsgewijs over meerdere jaren. Weinig zal daarvan op korte termijn te merken zijn.

Er zijn in Vlaanderen zoveel initiatieven, plannen en ambities voor vooruitgang, meer levenskwaliteit en betere zorg. We kunnen morgen aan de slag als de regering het licht op groen zou zetten. Maar deze Vlaamse regering laat kansen liggen om echt te investeren in de toekomst.”