"Het beheersplan stippelt een visie uit waarbij de volgende 20 jaar zo snel mogelijk een maximum aan subsidies kan verkregen worden van de Vlaamse overheid voor het herstel van woningen, straten en parken," zegt OCMW-voorzitter Willy Goos. "Cruciaal hierbij is dat het erfgoed van het begijnhof zo veel mogelijk bewaard blijft. Indien er herstellingen moeten gebeuren, wil men zo veel mogelijk naar de originele staat van het begijnhof terugkeren."

"Ook zal er een commissie opgericht worden die zal fungeren als overlegplatform voor de opvolging en evaluatie van de uitvoering van het beleidsplan", vervolgt Willy. "Deze commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van stad Diest en OCMW Diest, vertegenwoordigers van de bewoners (zowel eigenaars als huurders) en vertegenwoordigers van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Zij zullen enkele keren per jaar samenkomen om de rapporten van Monumentenwacht te bespreken en om nog te nemen maatregelen te overlopen."