De voorbije twee jaar werkten verschillende stadsdiensten aan het document, dat het hele domein tot in de puntjes beschrijft. Het plan is de basis voor alle restauratie- en onderhoudswerken die de komende twintig jaar zullen worden uitgevoerd, van het schilderen van de gevels tot het isoleren van daken.

Een eerste voordeel van dit beheersplan is dat we voor tachtig procent van de kosten wellicht zullen kunnen rekenen op steun van de Vlaams overheid. Maar behalve de gebouwen zijn ook de wegen en het groen opgenomen in het plan, dat ons in staat moet stellen het Begijnhof te houden zoals het is. Het toerisme is belangrijk, maar we moeten ook de rust op deze plaats bewaren.