In het Vlaams Parlement werd recent de gemeentelijke mantelzorgpremie in vraag gesteld. Het gaat om een premie die door de gemeente wordt uitbetaald aan mensen die zorg dragen voor andere mensen.

 sp.a Destelbergen-Heusden vindt dat de uitkomst van die Vlaamse discussieer niet toe mag leiden dat de mantelzorg wordt uitgehold. “Want mantelzorg is een vaak onzichtbare, maar bijzonder waardevolle manier om zorgbehoevenden de zorg te verlenen die ze nodig hebben,” zegt Leen Verbeke, OCMW-raadslid.

 In Destelbergen is de mantelzorgpremiedaartoe een belangrijk  instrument. Dat moet zo blijven. Toch blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers ook nood hebbenaan meer kwalitatieve ondersteuning: waardering, individuele hulp, ervaringsuitwisseling, psychologische ondersteuning voor wie het zwaar heeft.

“We vinden dat de gemeente en het OCMW meer moeten doen om aan die vraag tegemoet te komen,” zegt Leen Verbeke. “Zo is er wel online informatie voor mantelzorgers, maar is het onduidelijk hoe er rond het mantelzorgaanbod wordt gesensibiliseerd. Bovendien is er te weinig begeleiding, hoewel de vraag daartoe groot is.”

sp.a heeft een hart voor mantelzorgers. Daarom zal ze blijven pleiten om niet alleen in een premie te investeren, maar ook in goede omkadering. Want daar is meer dan ooit nood aan!