België telt momenteel 187 vredegerechten. Het federale regeerakkoord voorziet in een hertekening van de gerechtelijke kantons en een vermindering van het aantal vredegerechten. De minister spreekt van een daling van 10% van het aantal kantons als streefdoel.

Ongeacht de redenen voor de hertekening van de gerechtelijke kantons, is het behoud van het vredegerecht in Herentals logisch. Herentals is een centrumstad, vlot bereikbaar en een belangrijk verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer in de (Zuider)kempen. In een antwoord op een parlementaire vraag erkent de minister dat bij de hertekening van het gerechtelijk landschap onder meer rekening zal gehouden worden met het bevolkingsaantal en de bereikbaarheid via verschillende transportmiddelen. Ook de aard en het aantal nieuwe zaken per kanton spelen een rol, criteria waarop Herentals ook goed scoort.

De minister kan of wil niettemin momenteel geen zekerheid bieden over het behoud van het vredegerecht Herentals. Hij verschuilt zich nog ander een studie die (nog steeds) bezig is over de parameters alsook over de  verschillende voorstellen van de voorzitters  van de politierechtbanken en vredegerechten inzake de hertekening van de kantons en de verdeling van de werklast. Welke die voorstellen zijn en tegen wanneer uitsluitsel gegeven zal worden, wordt niet geconcretiseerd.

Jan Bertels: "het is spijtig dat een evidente, want objectieve, keuze voor het behoud van het vredegerecht in Herentals niet kan gemaakt worden. De minister verschuilt zich achter een 'lopende' studie, maar alle parameters (die ook in de studie zouden moeten gebruikt worden, zijn) wijzen op de noodzaak van het behoud van een vredegerecht in Herentals. Waarom kan dit dan niet gezegd worden? Waarom laat de minister de onzekerheid voortduren? Waarom? Niemand wordt hier beter van, niet de burger die vlot een vredegerecht moet kunnen bereiken, niet het personeel van het vredegerecht, niemand. Ik roep de minister dan ook op klare wijn te schenken, transparant te zijn en de onzekerheid over het voortbestaan van het vredegerecht te Herentals weg te nemen".

 

Meer info Schepen Jan Bertels

schepen.jan.bertels@HERENTALS.BE