ABVV, ACV en ACLVB gaan op 15 december in Brussel betogen. Ze betogen om een signaal te geven aan de komende regering. Ze betogen voor meer koopkracht, een sterke sociale zekerheid en een evenwichtige fiscaliteit. Over de koopkracht had ik het vorige week in De Morgen. “De prijzen swingen de pan uit” en de komende regering wil er niks aan doen. Als er dan al een voorstel wordt gedaan om de prijzen te drukken, dan wordt het weggestemd. “Het zou schadelijk zijn voor de concurrentie tussen de bedrijven.”, aldus oranje-blauw. Schadelijk voor de bedrijven? En de mensen dan?

Wanneer wij proberen de koopkracht van de mensen te verhogen, dan verhogen de bedrijven hun prijzen. Dat is pervers.
 
Wij willen meer koopkracht voor alle mensen. Wij zijn blij dat we hierin de medestander van vele sociale organisaties zijn. De vakbonden halen de welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen aan, wij willen dat er ook snellere indexaanpassingen kunnen gebeuren voor pensioenen en lonen. Wij willen strenge controle op de prijzen van voedingswaren en energieproducten en wij willen dat er een prijscommissie komt die prijsstijgingen moet toetsen op fairheid en redelijkheid. Voor de energieproducten hebben wij een voorstel gedaan om maximumprijzen op te leggen, de grijs grauwe oranje-blauwe partijen stemden, jammer genoeg, tegen. Ook een sterke federale sociale zekerheid en degelijke Vlaamse zorg behoren tot onze prioriteiten.
 
We staan op gelijke voet met de vakbonden. Daarom roep ik elk lid en elke sympathisant van een vakbond, sociale partij of een warme middenveldorganisatie op om samen mee te stappen in de betoging van 15 december (Brussel, 10u30). Het signaal voor meer koopkracht en tegen stijgende kostprijs van het leven is belangrijk. sp.a wil met deze oproep de bezorgdheid van de bonden ten volle delen en ondersteunen.