"In Nederland en Scandinavië moeten de banken bij wet al meewerken aan het leveren van alle nuttige gegevens voor de belastingaangifte. Het percentage van vooraf ingevulde belastingaangiften ligt daar dan ook veel hoger (rond de 75 procent)”, licht Dirk Van der Maelen toe. “Ook bij ons zouden alle instanties zoals banken en instellingen de nodige fiscale attesten rechtstreeks aan de fiscus kunnen afleveren. Wie dat dan wenst, zal zijn brief niet meer zelf moeten invullen. Hij of zij zal een voorstel van bedrag dat hij of zij moet betalen, ontvangen van de fiscus.”

“Iedereen moet wel zelf kunnen kiezen of de fiscus deze gegevens automatisch ontvangt en verwerkt in de belastingaangifte”, zegt Dirk Van der Maelen. “Daardoor ligt het initiatief bij de burger zelf en wordt het bank- en fiscaal geheim niet algemeen doorbroken.”

Op tax-on-web, de dienst waarbij burgers via internet hun aangifte kunnen invullen en doorsturen, staan belastingbrieven al voor een groot deel ingevuld. Dat schrijft De Morgen (03/01/2014). “Maar dat is onvoldoende”, laat Dirk Van der Maelen weten. “Deze toepassing is niet toegankelijk genoeg en is te hoogdrempelig voor sommige belastingplichtigen die tevens op vlak van ICT tot de kansarmen behoren. Dankzij dit voorstel kan 50 tot 60 procent van de bevolking een vooraf ingevulde aangifte bezorgd krijgen.”

Het wetsvoorstel van Dirk Van der Maelen kan op steun rekenen van andere politieke partijen en van experts. Luc Maes, docent fiscaal recht aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen noemt het voorstel waardevol in De Morgen (03/01/2014): "Hierdoor zullen meer mensen hun rechten kunnen laten gelden op vrijstellingen. Nu denken velen niet aan de fiscale voordelen, of klasseren zij de attesten verkeerd. Als dit automatisch gebeurt door de fiscus zullen zij allicht meer geld terugkrijgen."