sp.a wil komaf maken met de torenhoge energiefacturen. “Eén op de vijf Vlamingen leeft vandaag in energie-armoede”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Hannes Anaf. “Elke nieuwe regering moet vandaag prioriteit maken van een pakket aan maatregelen om die druk te verlagen. Als het nu niet gebeurt, is dat zoveel als zeggen dat het je niets kan schelen.”


Speerpunt voor de socialisten blijft de BTW-verlaging. 

“Verlaag je die terug, zoals onder de laatste regering met socialisten, dan bespaart elk gezin onmiddellijk zo’n 130 euro”, aldus Anaf. 


Maar ook de Vlaamse regering heeft heel wat hefbomen in handen volgens sp.a. We betalen vandaag immers niet enkel BTW op onze energie zelf, maar ook op de belastingen in onze energiefactuur. “Dat we vandaag nog eens belastingen heffen bovenop belastingen is te zot voor woorden. Dat is een dubbele belasting. Als een bepaalde belasting niet uit de energiefactuur kan worden gehaald, dan moet ze op zijn minst vrijgesteld worden van BTW. Dat is vandaag al het geval voor de federale bijdrage en de Vlaamse energieheffing. Ik zie geen enkele reden waarom het niet zou kunnen voor de overige heffingen.” Volgens Anaf betekent een afschaffing van deze BTW op belastingen een daling van de energiefactuur met zo’n 60 à 70 euro


Maar de oneerlijkheid van de energiefactuur stopt niet bij de verborgen taksen volgens de socialisten. “Ook de verdeling van de kosten tussen gezinnen en bedrijven is scheefgetrokken”, zegt Anaf. “De kleinste gebruikers, gezinnen en KMO’s, betalen zo’n 90% van de in de netkosten. Grotere gebruikers dragen dus nauwelijks bij. sp.a wil een eerlijkere verdeling van die netkosten”.