Onze gemeente int belasting op “tanks en vergaarbakken. Deze “opslagplaatsen” voor de industrie dragen op die manier bij tot het financiële welzijn van onze gemeente.

Voor de industrie zijn deze “tanks” nodig als opslagplaats voor hun basismaterialen of stockage van hun afgewerkte producten.

In dit belastingreglement zijn ook de watervoorziening vergaarbakken voor de land- en tuinbouwers inbegrepen.  

En hier maken we toch enige opmerkingen. De waterreservoirs die vooral de tuinbouwers voor de voedingsproducten in hun serres gebruiken is voor ons van een andere orde. Ter bevordering van ons steeds toenemend voedselgebruik zijn andere en effectievere productieprocessen nodig. Daarom wordt heden gekozen voor serretuinbouw waar een grotere productie kan gerealiseerd worden. Om het “grondwatergebruik” niet onnodig te ge- en misbruiken worden waterreservoirs aangelegd. Deze reservoirs belasten vinden we ecologisch en financieel ongepast.


Tijdens de gemeenteraad is het voorstel van het bestuur om de belasting voor de tuin en landbouwers te verminderen door alle fracties goedgekeurd, voor de sp.a fractie had ze voor deze doelgroep gewoon afgeschaft mogen worden.


Wanneer de gemeente aan deze doelgroep een tegemoetkoming kan realiseren was onze vraag om ook eens te denken aan alle inwoners met betrekking tot de “personen-belasting”. We zijn met zijn allen toch “gelijk voor de wet !!”        


  

Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht

V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleide