De Burgemeester en schepenen wilden stunten met het belastinggeld van de Bomenaar. Centen die de gemiddelde Bomenaar meer dan nodig heeft, liever vandaag dan morgen. In een extra bijeen­geroepen gemeenteraad werd daar een stokje voor gestoken. Gewezen commissievoorzitter voor financiën, Marc van Heel, stelde daar immers voor om met terugwerkende kracht de algemene belasting van 2017 te schrappen. Omdat het kan en om­dat je met de Bomenaar zijn porte­monnee geen spelletjes moet spe­len.

BOOM één en Groen steun­den zijn voorstel, waardoor daar ook meteen de vereiste meerder­heid voor was. In deze legislatuur werd vooral geld uitgegeven aan allerhande megalomane en nut­teloze projecten (o.a. de blauwe elektrische fietsjes, de pallettenbankjes) en belangrijke werken en renovaties kwamen op de lange baan terecht.

De tweede fase van de renova­tie van de schouwburg bijvoorbeeld sleept al jaren aan, nochtans werd er in de begroting hiervoor de laat­ste drie jaar telkens 250.000 euro per voorzien, maar nooit gebruikt: 750.000 euro opgespaard dus!

De jaarlijkse evenemententaks van Tomorrowland van 1,4 miljoen euro werd enkel aangewend voor de parking van de Hollezijp en de heraanleg van de Kerkstraat. Waar werd de rest van het geld dan voor gebruikt?

Waarom werd de algemene be­lasting vroeger dan enkel verlaagd en niet afgeschaft? Omdat goed bestuur betekent dat je zorgzaam omgaat met de ontvangen gelden.

Het vorige bestuur, waar ook CD&V en Open VLD deel van uit­maakte, kon die belasting nog niet helemaal afschaffen. De lasten uit het verleden wogen immers zwaar op de begroting.

Dat is nu niet meer want enkele zware leningen liepen pas in deze legislatuur af (gemeentehuis, maga­zijn, brandweerkazerne) en Tomor­rowland was nog niet zo groot als nu (en ook maar één weekend), dus ook vanuit die bron, was de input een stuk lager. Om nog maar te zwijgen van de waterheffing die door dit bestuur op het maximum werd gezet en de gemeentekas jaarlijks 600.000 euro meer opbrengt dan vroeger.

Nu er dus financiële ruimte is, vin­den we dat de Bomenaar geen dag langer dan nodig de algemene be­lasting moet betalen.

Waterheffing geblokkeerd! 

In de gemeenteraad van 21 de­cember werd op aangeven van BOOM één, Groen en de vier onaf­hankelijken ook de waterheffing ge­blokkeerd en vastgelegd op 1,4 euro per kubieke meter. Het College (N-VA, Open VLD, CD&V) had dit eerder op het ‘maxi­mum’ gezet wat een wezenlijk ver­schil is want dan zou PIDPA deze kosten jaar na jaar kunnen doen stij­gen. Dat is nu voorkomen.

Anita Ceulemans, 

commissievoorzitter financiën