De Antwerpse studentenvereniging Mahara is onlangs gestart met het geven van een soort studiebegeleiding aan studenten met een migratieachtergrond. Dit gebeurt in goede afspraken met de diensten van de Universiteit Antwerpen. Het is niet de eerste keer dat de moeilijke positie van studenten met een migratie-achtergrond in ons onderwijs naar voren komt. Helaas tonen verschillende initiatieven dit aan, maar aan echt degelijke cijfers ontbreekt het ons momenteel.

Nochtans zijn die cijfers van belang om een beleid op maat te kunnen voeren. Er lopen gesprekken binnen de Vlaamse universiteiten en hogescholen om tot een uniforme registratie van kansengroepen te komen.

De minister verklaarde dat er op 13 december een nieuwe vergadering daarover zal plaatsvinden en dat men enkel nog de praktische afspraken moet maken.

Het volledige verslag van de commissievergadering is hier te vinden.