Een moderne gemeente is een digitale gemeente. Anno 2016 moeten we onze burgers een digitale dienstverlening aanbieden en met hen communiceren via moderne digitale kanalen. (Lokale)overheden lopen hier ver achter op de private sector. Vergelijken we bijvoorbeeld een gemeente met een bank, dan staat de gemeente op het gebied van digitale dienstverlening nog mijlenver achter. Daar waar hogere overheden of de zogenaamd vrije markt ons niet afremmen, moeten we volop inzetten op digitalisering. Dat zijn we verplicht aan onze inwoners, bedrijven, verenigingen en bezoekers! Een digitale workflow zal ongetwijfeld ook positieve effecten hebben op de interne werking. Wat de informatica voor ons kan doen, hoeven we zelf niet meer te doen!

Beleidsdoelstelling: 6.1 - Gebruiksvriendelijke backoffice

Het digitaliseren van onze dienstverlening en communicatie vraagt meer dan het aankopen van software en hardware alleen. Het vraagt een andere manier van werken, het vraagt een groot draagvlak onder het personeel. Waar we de informatica haar werk laten doen, moeten we er zeker van zijn dat dat ook correct en vlot gebeurt. Daarom is de eerste beleidsdoelstelling gericht op de ‘backoffice’. Dit is alles wat de gebruiker niet ziet. De architectuur en de workflow achter de schermen. De fundamenten van ‘Ingelmunster Digitaal’. We kiezen hier voor een maximale standaardisering door onder meer gebruik te maken van de standaarden die hogere overheden ontwikkelen. Verder wordt het principe van de eenmalige gegevensinzameling en het hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn, verankerd in de werking van de administraties. Wat de gemeente al weet, hoeft ze niet meer te vragen.

Beleidsdoelstelling: 6.2 - Digitale interactie met de burger

De uiteindelijke ambitie van ‘Ingelmunster Digitaal’ is natuurlijk het bieden van een digitale dienstverlening en communicatie aan onze burgers, bezoekers, verenigingen en bedrijven. In beleidsdoelstelling 6.1 zorgden we voor een stevige fundering. In beleidsdoelstelling 6.2 bouwen we hierop verder en zorgen we voor concrete voordelen voor onze doelgroepen. Afhankelijk van de doelgroep worden de website, sociale media, mail en sms gebruikt om nieuws en gegevens van de gemeente met de mensen uit te wisselen. Nieuwe ontwikkelingen worden daarbij op de voet gevolgd en op hun merites beoordeeld.

Beleidsdoelstelling: 6.3 - Dichten van de digitale kloof

Digitale dienstverlening voorzien voor onze stakeholders is een nobel idee, maar het heeft pas maximaal effect als iedereen mee kan. Daarom organiseren we computercursussen in de bibliotheek en voorzien we voor elk gezin in Ingelmunster een digitale identiteitskaartlezer.