sp.a, Open Vld, N-VA en CD&V zijn akkoord om van integratie de belangrijkste voorwaarde te maken om Belg te worden. “Belg worden betekent actief meedoen”, zegt Karin Temmerman. “Je via taal, onderwijs en werk integreren.”

Voor sp.a is het belangrijk dat nieuwkomers de kansen grijpen om actief te participeren aan het gemeenschapsleven. “Met dit voorstel stimuleren we nieuwkomers om mee te doen”, aldus sp.a-Kamerlid Karin Temmerman. “Om te participeren aan onze samenleving via taal, onderwijs en werk.” Het voorstel gaat eerst nog naar de Raad van State, voor advies. “Als de Raad van State dit voorstel goedkeurt, kunnen ook andere partijen zich aansluiten bij dit nieuwe concept van Belgisch staatsburgerschap”, hoopt Temmerman. “De voorwaarden om Belg te worden, kunnen vanaf dan klaar en duidelijk in de wet staan. De malaise in de naturalisatiecommissie behoort daarmee hopelijk snel tot het verleden.”

Naast de voorwaarde van actieve participatie, bevat het voorstel de volgende kernpunten:

Integratie wordt de belangrijkste toetssteen om Belg te worden. Naast kennis van een van de drie landstalen, zullen nieuwkomers ook hun maatschappelijke en economische integratie moeten bewijzen. Dat kan via een diploma,een inburgeringscursus of een beroepsopleiding, die gekoppeld is aan werk.

Nieuwkomers kunnen pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land. Ze moeten een permanente verblijfstitel hebben.

De Belgische nationaliteit kan enkel nog worden aangevraagd in België zelf en niet langer vanuit het buitenland.

Ook wie gehuwd is met een Belg of ouder is van een Belgisch kind zal zijn integratie moeten aantonen.

Zware misdrijven en schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren en een aanleiding tot verlies van de nationaliteit.

De huidige twaalf procedures om Belg te worden, wordenteruggebracht tot vijf. Dit verhoogt de efficiëntie en controlemogelijkheid.

De naturalisatieprocedure wordt teruggebracht tot haar oorspronkelijke doelstelling: via een gunstprocedure kunnen alleen mensen met een uitzonderlijke verdienste voor het land (artiesten, sportlui, wetenschappers…) Belg worden.