Ook aan België heeft Zwitserland aangeboden om een Rubik-akkoord af te sluiten, waardoor België een stuk van het zwarte geld op Zwitserse rekeningen kan recupereren. Maar België aast (nog) niet op dat geld. Op een parlementaire vraag van sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen antwoordde minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) in april dat er "momenteel geen besprekingen" zijn.

Van der Maelen kant zich sterk tegen een dergelijk akkoord: "Het staat haaks op de afspraken van de Europese spaarrichtlijn die een volledige uitwisseling van informatie vraagt. Ook de G20 liet zich midden juni in die richting uit."

Bovendien is het volgens Van der Maelen een illusie dat daarmee de staatskas flink gespijsd wordt. "De voorgespiegelde opbrengsten worden nooit gehaald. In het Verenigd Koninkrijk is daar nu grote discussie over. Ze noemen het daar Zwitserse emmentaler omdat de constructie vol gaten zit. Je hangt af van de goede trouw van een Zwitserse bank, maar je hebt er geen enkele controle over. Zwitserse banken beschermen nu al hun klanten door het geld door te sluizen naar een filiaal in Hongkong."

www.standaard.be