sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen vindt dat België weinig aandacht besteed aan basisonderwijs in het Zuiden. Hoewel Belgische ontwikkelingssamenwerking grote budgetten vrijmaakt voor onderwijs, gaat slechts 15% naar basisonderwijs. Samen met andere Kamerleden pleit de sp.a'er bij de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette (PS) voor meer en beter basisonderwijs. "De eerste levensjaren van een kind zijn cruciaal voor zijn ontwikkeling."

België besteedt 13% van zijn ontwikkelingshulp aan onderwijs. Slechts een fractie gaat naar basisonderwijs (lager- en kleuteronderwijs) terwijl het aandeel voor hoger onderwijs (studiebeurzen en universitair onderzoek) meer dan 60% bedraagt. "Nochtans effent basisonderwijs het pad voor hoger onderwijs, niet omgekeerd. Vandaag blijven te veel klassen bomvol waardoor te veel leerlingen vroeg afhaken.", zegt de sp.a'er.

Volgens Van der Maelen moet de Belgische ontwikkelingshulp voor onderwijs haar prioriteiten herbekijken. "België moet niet alleen veel maar ook juist investeren. Basisonderwijs mag niet onderbelicht blijven. Vooral omdat België met zeer arme ontwikkelingslanden werkt, waar nood aan basisonderwijs groter en dringender is." Samen met andere Parlementairen vraagt de sp.a'er een debat met de nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking.