In een nieuw rapport bekritiseert de NAVO België omdat ons land de belofte om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te investeren in het leger absoluut niet nakomt. “De kritiek van de NAVO snijdt echter weinig hout”, reageert Alain Top. Hij baseert zich op het officiële Jaarrapport van de NAVO waarin de NAVO zelf de lidstaten op een rij zet, gerangschikt volgens defensie- uitgaven per inwoner en niet procentueel volgens het bbp. “Daaruit blijkt dat onze defensie-uitgaven vorig jaar goed waren voor 407 dollar (365 euro) per Belg. Daarmee staan we op de negende plaats. We zijn dus helemaal niet de bijna grootste wanbetaler.”