'Ik ben een vrijemarkteconoom pur sang, maar dit heeft niets meer met de vrije markt te maken.' Ik dacht even dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) van plan was om het gaspedaal vol in te drukken. Dat hij, eindelijk, ook internetgiganten als Google en Facebook eerlijke belastingen wou laten betalen. Maar het was ijdele hoop. Neen, hij vindt nu dat die techreuzen hun activiteiten moet opsplitsen. Dit om te vermijden dat start-ups meteen worden opgeslokt. Om Van Overtveldt letterlijk te citeren: 'Het is tijd dat we het debat verleggen.'

Hij zou bij zijn collega-ministers van Financiën op tafel kloppen zodat er geen monopolie meer kan bestaan op data, op onze gegevens. Het leek een stap in de goede richting na het invoeren van de nieuwe regels over omgaan met onze gegevens en onze privacy. Groot was dan ook de teleurstelling toen bleek dat het daar stopt. Dat hij nog steeds pertinent weigert om op Europees niveau aan een belasting in te voeren voor Facebook, en zelfs breder voor data als product. Anders gezegd: de internetgiganten eerlijke belastingen laten betalen - in de vorm van een Europese digitale transactietaks - daar doet de minister niet aan mee.

Na de teleurstellende passage van Mark Zuckerberg in het Europees parlement, stelde de Europese Commissie nochtans voor om een belasting van 3% te heffen op de omzet van digitale reuzen zoals Google en Facebook. Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje trekken aan de kar, terwijl kleinere lidstaten - waaronder België - zich daartegen kanten. Samen met Luxemburg en Ierland, van waaruit Facebook opereert in Europa, is Van Overtveldt er immers van overtuigd dat zo'n taks nefast zal zijn.

De opbrengst zou immers verdeeld worden volgens de intensiteit waarmee inwoners - en er zijn nu eenmaal minder Belgen dan Fransen - gebruik maken van de digitale diensten. Niet eerlijk, vindt de minister.

Het is een rookgordijn optrekken voor een belastingcategorie waarin Van Overtveldt nu al jaren succes na succes behaald: namelijk die van 'om ter laagst voor de allergrootsten'. Zelfs Van Overtveldts baas, Charles Michel, krijgt aan zijn kruidenier niet langer uitgelegd dat die meer belastingen moet betalen dan een multinational. Enkele weken terug was dat een mooie oneliner tijdens zijn speech in het Europese parlement, maar wat houdt de premier tegen om zijn minister op de juiste knoppen te laten drukken, om in Europa een voortrekkersrol te nemen voor rechtvaardige belastingen?

Facebook boekte vorig jaar alleen al een nettowinst van zo maar eventjes 16 miljard (!) dollar. Weet u hoeveel Zuckerberg daarvan af stond in pakweg het Verenigd Koninkrijk? Een schamele 6.000 euro. I kid you not. Dat is minder dan het gemiddelde bedrag aan belastingen en bijdragen dat een alleenstaande Britse werknemer betaalt. Dat Ierland het been stijf houdt voor een Europese digitale belasting valt nog enigszins te begrijpen: Facebook betaalt daar immers belastingen... De Ieren winnen de race naar de bottom. Het is het land met de laagste vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie. Maar welke reden heeft Johan Van Overtveldt? Wil hij ook ons land meesleuren in die race naar the bottom om de groten te ontzien?

Een rechtvaardige, gezamenlijke Europese digitale belasting is de enige mogelijkheid om de vele kleine ondernemers en zelfstandigen bij ons en elders in Europa - of het nu een technologische start-up is of een horecazaak is - opnieuw ademruimte te geven. Om hun lasten te verlagen. Dat Van Overtveldt nog maar eens Europa wil tegenhouden om die weg te bewandelen, toont opnieuw pijnlijk aan dat de minister hun belangen - die hij beweert te verdedigen - opzij zet voor het grote geld. Dat is pas nefast voor de markt, want het zijn precies onze kmo's en zelfstandigen die de motor zijn van de échte economie.