Er is de voorbije dagen heel wat gezegd over de naturalisatieaanvraag van Bernard Arnault en over de komst van Gerard Depardieu. De toelichting bij de naturalisatieprocedure was echter niet altijd volledig correct, of voor interpretatie vatbaar. Ik zet voor u nog eens op een rijtje wat de voorwaarden zijn en wat die betekenen voor de heren Arnault en Depardieu.

Kan Bernard Arnault, de Franse miljardair, Belg worden?

Als hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet, net zoals iedereen. Hij moet volgens de oude regels voldoen aan de wettelijke verblijfsduur van 3 jaar. En als die aanvraag verworpen wordt, zal hij een nieuwe aanvraag moeten indienen die – net als iedereen – vanaf 1 januari moet voldoen aan nieuwe criteria. Dan zal men 5 jaar in België moeten verblijven en ook moeten bewijzen dat men één van de landstalen spreekt en voldoende maatschappelijk en economisch geïntegreerd is.

De negatieve adviezen van DVZ en van het parket baseren zich op de eenvoudige vaststelling dat Arnault niet de wettelijk vereiste drie jaar in België verblijft. Vandaag kan hij dus onmogelijk Belg worden. Op het moment dat hij wel voldoet aan de wettelijke verblijfsduur en aan de andere voorwaarden, dan is er op dat moment strikt genomen geen obstakel meer om de Belgische nationaliteit te verwerven.

 

Waarom vinden sommigen dat Arnault vandaag wel al Belg moet kunnen worden?

Sommigen willen een uitzondering maken omwille van zijn zogenaamde economische meerwaarde. De economische integratie is een belangrijk element om na 5 jaar Belg te kunnen worden. Economische meerwaarde of iemands vermogen is echter geen basis om een uitzondering te krijgen op die verblijfsvereiste van 5 jaar. Geld is dus geen basis om sneller dan die 5 jaar de Belgische nationaliteit te verwerven. Dat betekent echter helemaal niet dat Arnault hier niet welkom zou zijn of niet in België zou mogen investeren. Integendeel. Elke buitenlandse investeerder die hier tewerkstelling wil creëren, is van harte welkom. En als hij echt Belg wil worden, dan kan zijn aanwezigheid en zijn economische activiteiten alleen maar helpen om binnen enkele jaren alsnog het felbegeerde Belgische paspoort te krijgen.

 

Arnault kan dus geen beroep doen op een versnelde procedure. Waarom krijgen bijvoorbeeld sporters wel een uitzondering?

Zowel in de huidige als in de toekomstige wet bestaat er inderdaad wel een uitzondering voor “mensen met buitengewone verdiensten voor België op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak”. Zij kunnen eventueel wel sneller dan 5 jaar de Belgische nationaliteit verkrijgen via een gunstprocedure bij het parlement. In tegenstelling tot Arnault, is er bijvoorbeeld voor sporters soms wel haast mee gemoeid. De tijd tussen twee Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen is namelijk korter dan 5 jaar. Met het oog op dergelijke sportevenementen kunnen er dan ook redenen bestaan om een buitenlandse sporter die in België verblijft en ook Belg wil worden, sneller de Belgische nationaliteit toe te kennen.

 

Is het dan mogelijk dat er voor Arnault geen uitzondering wordt gemaakt en voor Gérard Depardieu, de Franse filmster, wel?

Aangezien het vermogen of de economische activiteit geen criterium is om af te wijken van de verplichte verblijfsduur en “buitengewone verdiensten voor België op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak” wel, is het in theorie mogelijk dat Arnault langer in België moet verblijven dan Depardieu om aanspraak te kunnen maken op de Belgische nationaliteit. Echter, Depardieu zal dan wel moeten aantonen op welke manier hij buitengewone verdiensten voor België presteert en waarom hij niet kan wachten op de wettelijke termijn van 5 jaar om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Net zoals bij Arnault blijft ook voor Depardieu de vraag: waarom is het zo dringend?