Het Masterplan Kustveiligheid moet worden aangepast zodat de Belgische kust beschermd is tegen een superstorm. Dat concludeert Steve Vandenberghe (sp.a), parlementslid en burgemeester van Bredene, uit het antwoord op een vraag aan bevoegd minister Ben Weyts.

 

Een studie van de universiteit van Plymouth uit februari waarschuwt dat de dreiging van de klimaatverandering te vaak wordt gereduceerd tot een stijging van het waterpeil. Er moet ook rekening worden gehouden met de stormen die steeds krachtiger zullen worden. De universiteit wijst erop dat de winterstormen in 2013/2014 de hevigste waren in Europa sinds 1948. Er kwamen vijf keer meer extreme golven voor dan normaal, met een golfhoogte die 40 procent hoger lag dan gemiddeld. Als gevolg van de klimaatverandering zullen dergelijke stormen steeds vaker optreden, met een bedreiging van het evenwicht van de Atlantische stranden tot gevolg, stellen de onderzoekers. Vandenberghe ondervroeg Ben Weyts over de resultaten, maar die stelt dat de studie niet toepasbaar is op de Vlaamse kust. Het Masterplan Kustveiligheid zal bijgevolg niet worden aangepast. Dat plan zal onze kust bestand maken tegen een zogenaamde duizendjarige storm, een fenomeen dat eens in de duizend jaar voorkomt. Na uitvoering van alle maatregelen moeten we een dergelijke storm kunnen doorkomen zonder dodelijke slachtoffers. "Uit de studie van de universiteit van Plymouth kan worden geconcludeerd dat de kracht van een dergelijke superstorm veel groter zal zijn dan in het verleden werd voorspeld", stelt Vandenberghe. "Er wordt vastgehouden aan overstromingsberekeningen die enkele jaren geleden werden gemaakt, alhoewel uit de Britse studie kan worden afgeleid dat rekening dient te worden gehouden met nieuwe parameters." De burgemeester wil dat het Masterplan opnieuw wordt geëvalueerd.