sp.a-Parlementsleden Dirk Van der Maelen en Marleen Temmerman dringen aan op een grondige hervorming van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Een kritisch rapport van de koepel van de Noord-Zuidbeweging 11.11.11 plaatste de werking van BIO op de politieke agenda.  Beide sp.a'ers vinden Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnettes (PS) eerste correcties goed, maar een structurele hervorming beter. "BIO mag niet langer commercieel boven ontwikkelingsrendement nastreven."

BIO levert financiële steun aan de privésector in ontwikkelingslanden om bij te dragen tot hun duurzame economische groei. Vele KMO's geraken er via hun banken moeilijk aan de nodige investeringsmiddelen. Tewerkstelling blijft zo laag en de druk op prijzen laag. "BIO's doelstelling is om als ontwikkelingsorganisatie risico's te nemen en ontwikkelingsrendement na te streven. Alleen is vandaag slechts 20% van haar selectiecriteria voor investeringen ontwikkelingsgerelateerd. Zo blijft BIO slechts een bank als de andere, dat bovendien met ontwikkelingsbudget werkt.

Ook laat BIO ondernemers in de armste landen te vaak links liggen. In de minst ontwikkelde landen en partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is ze vaker afwezig dan aanwezig. "Op die manier zie ik moeilijk de meerwaarde van BIO in vergeleken met die van andere commerciële banken.", zegt Temmerman.

Bovendien tonen gegevens aan dat BIO niet minder dan 151,7 miljoen euro geplaatst heeft in 36 investeringsfondsen in belastingsparadijzen. "Overheden mogen zich in geen geval medeplichtig maken aan het gebruik van die paradijzen.", vindt Dirk Van der Maelen. Zo lopen ontwikkelingslanden heel wat publieke middelen mis. Studies van o.a. denktank Global Financial Integrity (GFI) toonden aan dat voor elke euro aan ontwikkelingssamenwerking, 10 euro verloren gaat als gevolg van illegale kapitaalvlucht via belastingsparadijzen.

Minister Magnette plande bij het begin van zijn ambtstermijn een evaluatie van BIO en kondigde eerste corrigerende maatregelen aan. "Magnette doet nu wat hij moet en dat is goed, maar na een evaluatie moet een hervorming volgen.", zeggen beide sp.a'ers. "Het ontwikkelingsrendement moet zwaarder doorwegen en de tussenpersonen moeten lokaal gevestigd zijn. "Beide volksvertegenwoordigers blijven hameren opdat de in het regeerakkoord voorziene BIO-herziening tot duurzame verandering leidt.

Voor het volledige 11-dossier over BIO, klik hier