De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) heeft meer dan 150 miljoen euro ondergebracht in investeringsfondsen op fiscale paradijzen. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen wil daar een einde aan stellen: "Ontwikkelingssamenwerking en belastingsparadijzen gaan niet samen. Onze ontwikkelingshulp mag niet hetzelfde circuit volgen als dat van kleptocraten en fraudeurs." De sp.a'er wil de in het regeerakkoord geplande herziening van BIO aangrijpen om te verbieden dat ontwikkelingsgelden nog via fiscale paradijzen passeren.

 

BIO heeft als opdracht via steun aan de privésector in de opkomende en ontwikkelingslanden bij te dragen tot hun duurzame economische groei. Gegevens tonen echter aan dat BIO niet minder dan 151,7 miljoen euro geplaatst heeft in 36 investeringsfondsen in belastingsparadijzen zoals Mauritius, Luxemburg en de Kaaimaneilanden.

De laatste jaren is een internationale consensus gegroeid dat belastingsparadijzen bijzonder schadelijk zijn. Het zijn vooral corrupte leiders en grote vermogens die hun inkomsten via die kanalen voor de nationale fiscus verborgen willen houden.

"Overheden mogen zich in geen geval medeplichtig maken aan het gebruik van die paradijzen.," zegt de sp.a'er. "De Belgische staat heeft een belang van 84 procent in BIO. BIO hoort dus te weten dat ontwikkelingshulp en belastingsparadijzen niet samengaan." Studies van o.a. denktank Global Financial Integrity (GFI) toonden aan dat voor elke euro aan ontwikkelingssamenwerking, 10 euro verloren gaat als gevolg van illegale kapitaalvlucht via belastingsparadijzen.

Volgens Van der Maelen mag de regering niet toelaten dat vooruitgang in armoedebestrijding via andere beleidsmaatregelen teruggeschroefd worden. Hij wil de in het regeerakkoord voorziene herziening van BIO aangrijpen om te verhinderen dat ontwikkelingsgelden nog via fiscale paradijzen passeren.