Vandaag 16 maart bestudeerden de leerlingen Planttechnische wetenschappen de eerste metingen van de sensoren.

De provinciale school De Wijnpers uit Leuven gaat voortaan planten en gewassen continu monitoren met sensoren. Zo kunnen de leerlingen van de richting ‘Planttechnische wetenschappen’ veranderingen in het klimaat of manipulaties van een plant meteen in kaart brengen. Dit is een Belgische primeur.

Planten opvolgen met ‘hartslagmeter’
‘Het Gentse bedrijf Phyto-IT was enthousiast om met ons, als eerste Belgische school, samen te werken in dit vernieuwende project. Aan de hand van metingen kunnen we vanaf nu onze teelt beter in de gaten houden en inspelen op stress, voeding of klimaatwijzigingen’, zegt Lut Lambert, directeur van De Wijnpers.

‘Hiermee gebruikt onze school de nieuwste technologie in haar studierichtingen en opleidingen en slaan we meteen een brug met bedrijven en de arbeidsmarkt’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs.

Onderwijs van de 21ste eeuw
Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen voor te bereiden op het zelfstandig bewegen in deze samenleving van de 21e eeuw. Een samenleving waarin een brede technische geletterdheid noodzakelijk is. STEM wil hieraan tegemoet komen.
STEM, wat staat voor Science – Techology – Engineering – Mathematics, bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.

‘Onze provinciale school De Wijnpers anticipeert hierop en start vanaf volgend schooljaar met de nieuwe studierichting Techniek en Wetenschappen’, zegt gedeputeerde Marc Florquin
‘We kiezen er bewust voor om deze STEM-opleiding heel breed aan te pakken’, vult directeur Lut Lambert aan. ‘Onze leerlingen zullen de aangeleerde theorie zoveel mogelijk in de praktijk kunnen toepassen. We zetten daarom actief in op samenwerkingsverbanden met bedrijven die een STEM-profiel hebben dat aansluit op onze nieuwe opleiding Techniek-Wetenschappen. Leerlingen verwerven hierdoor nog meer inzicht in de opgedane theorie als in hun toekomstmogelijkheden binnen deze STEM-richting’.

In de nieuw studierichting Techniek-wetenschappen komen de wetenschappelijke vakken zeer sterk aan bod. Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid verwerven de leerlingen concrete technische en praktische vaardigheden.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.