sp.a Antwerpen wil huiseigenaars belonen die hun huurwoning laten keuren en hun pand tegen een vastgestelde prijs verhuren. Huisbezitters die in het systeem van deze zogeheten ‘geconventioneerde’ huur stappen, krijgen een gratis keuring van het pand en vrijstelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Huurders zouden de lijst met deze woningen op een site van de stad kunnen consulteren. In een tweede fase wil sp.a een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen in de stad invoeren. In 2024 moeten alle Antwerpse huurwoningen gekeurd zijn. Tegen eigenaars die de regels aan hun laars lappen, moet strenger worden opgetreden.

De sp.a-fractie in de OCMW-raad komt met haar voorstellen (29 maart 2018) omdat het door dit stadsbestuur ingevoerde systeem asociaal is en vierkant draait. OCMW-steuntrekkers moeten bij het stadsbestuur zelf een attest aanvragen, dat aantoont dat de woning die ze willen huren veilig en leefbaar is. Pas als ze dit attest kunnen voorleggen, staat het OCMW in voor de huurwaarborg. De procedure is de wereld op zijn kop: niet de verhuurder maar de huurder vraagt om controle. En de huiseigenaar zonder attest blijft buiten schot.

Sinds de invoering van die maatregel is het aantal aanvragen voor zo’n conformiteitsattest dan ook met meer dan een derde gedaald. Ondanks de stijging van het aantal steuntrekkers. Dat betekent dat steeds meer OCMW-klanten hun huurwaarborg zelf moeten betalen, al dan niet via een lening of een akkoordje met de eigenaar. Door huiseigenaars met respect voor hun huurders te belonen, wil sp.a de kwaliteit van alle huurwoningen garanderen. Daar worden verhuurders en huurders beter van. En krijgen alle OCMW-steuntrekkers hun huurwaarborg voorgeschoten.

jaar

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal aanvragen

2278

2280

2588

2466

1590

Aantal weigeringen

394

401

378

473

407

Bron: OCMW Antwerpen, januari 2018