Uit de nieuwe filebarometer van Touing Mobilis blijkt dat er nog nooit zoveel structurele files stonden als de eerste zes maanden van dit jaar. Van januari tot en met juni ging de teller tot 708 uur structurele files, het equivalent van bijna een maand. Een jaar eerder was dat 607 uur, vier jaar geleden nog maar 394 uur. “Dit is maar liefst een stijging van 78 procent op 4 jaar tijd. De toestand is ernstig en infrastructuurwerken zijn noodzakelijk.", aldus Vlaams Parlementslid Katia Segers. “Toch moet bij het oplossen van de files het gezond verstand zegevieren. Een volledige stilstand in 2019 lijkt onafwendbaar indien minister voor mobiliteit, Ben Weyts, niet met een oplossing komt."

Volgens de huidige plannen van minister Weyts starten de werken aan de Brusselse Ring eind 2018-begin 2019. De werken aan Branbantnet, de op stapel staande 3 tramlijnen in Vlaams-Brabant, zullen pas ten vroegste beëindigd zijn in 2020. “Minister Weyts zit met een gat van meer dan een jaar in zijn huidige beleidsplannen”, zegt Katia Segers.

De Brusselse ring krijgt dagelijks bijna 120.000 auto’s te verwerken. Dit zorgt, volgens de filebarometer van Touring Mobilis, nu al tot 16uur file per dag op de ring. De hinder die de broodnodige werken aan de ring onvermijdelijk met zich meebrengen zullen deze files doen toenemen. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat pendelaars ten vroegste in 2020 van Brabantnet gebruik kunnen maken, terwijl de werken aan de ring op dat moment meer dan een jaar voor bijkomende files zorgen. Brabantnet kan dagelijks 20.000 auto’s uit de file kan halen en is dus veel meer dan een druppel op een hete plaat”, aldus Katia Segers.

“De planning en timing van de werken aan de Ring en Brabantnet kloppen niet. We vragen minister Weyts dan ook om een oplossing.  Vul het gat in 2019 op en organiseer zelf geen bijkomende files”, besluit Vlaams parlementslid Katia Segers.