Het Benelux-parlement, de Noordse Raad en de Baltische Assemblee hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend rond de bestrijding van Sociale Dumping. Het vrije verkeer van personen zit in het DNA zelf van de Europese Unie en dat hoort zo te blijven. Misbruik van bij voorbeeld de detacheringsrichtlijn moet echter worden bestreden. Bij een detachering worden werknemers tijdelijk door hun bedrijf tewerkgesteld in het buitenland. En om deze fraude te bestrijden moeten we nauw samenwerken.

Fraudeurs opereren internationaal. Fraude moet evenzeer internationaal worden bestreden. Iedereen herinnert zich de 400 Hongaarse vrachtwagens die geparkeerd werden in een Limburgse weide, terwijl hun chauffeurs eindejaar thuis vierden, in Roemenië en Bulgarije. De regel is nochtans dat chauffeurs uit lage loonlanden maar drie dagen actief mogen zijn in het binnenlandse transport van een ander land.

Wie actief is in België, kan echter makkelijk om de drie dagen een ommetje maken langs een Nederlandse grensstad. Nu geeft artikel 350 van het Europees Verdrag de Benelux de mogelijkheid verder te gaan dan de Europese Unie en een echte voortrekkersrol te spelen. Gelet op het grensoverschrijdende karakter van sociale fraude was het daarom ook van het grootste belang de collega's van de Noordse Raad en de Baltische Assemblee te betrekken bij de ondertekening van de gezamenlijke intentieverklaring.

Een eerlijk speelveld is nodig en het Benelux-parlement en haar voorzitter, Maya Detiège neemt dan ook graag de voortrekkersrol op binnen de EU.