Er moet een einde komen aan de hoge verbrekings- en schadevergoedingen die telecomoperatoren aanrekenen aan klanten die van operator willen veranderen. sp.a-Kamerleden David Geerts en Karin Temmerman legden vandaag een voorstel neer in het Parlement om de kosten te beperken die de consument moet betalen om zijn contract voor vaste en mobiele telefonie of internet bij een operator stop te zetten.

De aanrekening van hoge opzegvergoedingen is één van de grootste pijnpunten in de dossiers die de Ombudsdienst voor Telecommunicatie te verwerken krijgt. Deze vergoedingen kunnen oplopen tot honderden euro’s. Bovendien zijn die vergoedingen onrechtvaardig en belemmeren ze een goede marktwerking.

David Geerts: “Vaak beseffen de consumenten niet dat indien ze ingaan op een aanlokkelijk aanbod van een telecomoperator dit dikwijls gepaard gaat met hoge (opzeg)vergoedingen die ze aan de oude operator verschuldigd zijn. Deze verbrekings- en schadevergoedingen staan in de kleine lettertjes van de verkoopsvoorwaarden van de operatoren. Vaak worden vergoedingen aangerekend die overeenstemmen met de volledig resterende looptijd van het contract. Dit kan leiden tot aanzienlijke bedragen en veel financieel leed voor de consument.”

David Geerts en Karin Temmerman hebben daarom vandaag in de Commissie Infrastructuur van de Kamer een amendement op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Telecom ingediend.

In hun voorstel worden de vergoedingen die de consument moet betalen, indien hij een einde wenst te maken aan het contract, vastgelegd op een maximumbedrag van 2 maanden, of één maand van de abonnementsbijdrage met een plafond van 75 of 50 euro naargelang het contract wordt beëindigd binnen of voor 6 maanden van de einddatum van het contract. De regering in lopende zaken heeft verklaard dat ook zij de opzegkosten wenst te beperken. David Geerts en Karin Temmerman reageren tevreden: “door een einde te maken aan deze hoge en onrechtvaardige kosten, wordt de consument beter beschermd en wordt de concurrentie in de telecomsector aangemoedigd”.