Kleine overlast is strafbaar in het gemeentelijk politiereglement. Vervolging hangt af van het parket. Dergelijke pv’s worden echter over het algemeen geseponeerd en niet vervolgd. 
Daar wil de bestuursmeerderheid wat aan doen door de invoering van een beperkt GAS-reglement. GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. 
De invoering van zo’n reglement zorgde in verschillende gemeenten voor absurde situaties, waarbij vooral de jeugd werd geviseerd. Jongeren kregen bijvoorbeeld een boete omdat ze hun boterhammetjes opaten aan de trappen van een openbaar gebouw. Daar doen we in Gistel niet aan mee.
In onze stad vormt sluikstorten en zwerfvuil een ware plaag. Iedereen woont echter graag in een nette buurt. En ja, de meeste  baasjes van honden ruimen de uitwerpselen van hun geliefde viervoeter op. Maar vaak stellen we ook vast dat dieren onbewaakt rondzwerven. Naast de onvermijdelijke hondenpoep vormen ze soms een gevaar voor anderen. Met het GAS-reglement wil het bestuur net deze problemen aanpakken, om het samenleven aangenamer te maken. 
De administratieve boete bij overtreding bedraagt maximum 350€. Verweer en beroep tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar is mogelijk.